Privatlivspolitik - Cykler.dk

1. Cykler.dks behandling af personoplysninger

I det f√łlgende kan du l√¶se hvordan Cykler.dk behandler dine personoplysninger.


Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere kundeforholdet med dig.

2. Dataansvarlig

Cykler.dk er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.


 


Kontaktoplysninger:


Cykler.dk


CVR-nr. 33 96 95 03


Storegade27


7620 Lemvig


Kontaktperson: Anders Hilligs√łe


E-mail: info@cykler.dk


Telefonnummer: 77 34 08 18

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er n√łdvendige for at servicere kundeforholdet med dig. Derudover kan det v√¶re bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan v√¶re for at opfylde eller sikre en retstilstand.


Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1. Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indg√•else af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i kundeforholdet mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som kunde samt for at overholde g√¶ldende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt f√łlgende oplysninger p√• kunden:


Kontaktoplysninger.

3.2Oplysninger om bes√łg p√• hjemmesiden www.cykler.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der bes√łges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de bes√łgendes brug af hjemmesiden.


På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.


Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.3. Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.


Dette sker med henblik p√• at optimere hjemmesiden og g√łre den mere brugervenlig. I den sammenh√¶ng anvendes bl.a. cookies til at f√łre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug p√• hjemmesiden, samt hvilke undersider der bes√łges.


For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).


Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er n√łdvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde g√¶ldende lovgivning.


Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage n√łdvendige funktioner for kundeforholdet.


Vi videregiver generelt oplysningerne til f√łlgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverand√łr (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik p√• h√•ndteringer af betalinger), ekstern bogholder og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).


Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?


Vedr√łrende kundeforholdet gemmes personoplysningerne s√•fremt det er n√łdvendigt for at overholde g√¶ldende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogf√łringsloven og g√¶ldende databeskyttelseslovgivning. Dette indeb√¶rer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 √•r efter kundeforholdet er oph√łrt.


6. Dine rettigheder


  • Du har ret til at f√• indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.

  • Du har ret til at f√• slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. √ėnsker du at f√• slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er p√•lagt at skulle gemme, eller er n√łdvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.

    • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).  • Er behandlingen af personoplysninger baseret p√• et samtykke fra dig, har du ret til at tr√¶kke samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter oph√łrer, medmindre vi efter lovgivning er p√•lagt at skulle behandle personoplysningerne

  • Du har ret til en begr√¶nsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller g√łr indsigelse mod behandlingen.

  • Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest √©n m√•ned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forl√¶nges med to m√•neder. Hvis anmodningen er √•benbart grundl√łs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkr√¶ves et gebyr.¬†

7. Klage


Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.


8. Ændring af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.